Доставки | Производство | Продажби | Анализ и планиране | Финанси  
 

 

    Модулът "Пари-Експерт" - Доставки е предназначен за обработка на всички операции по поръчки, покупка, заприходяване и плащане на материални и нематериални запаси. Той дава възможност за произволна настройка на структурата от обекти. Отчет за покупките както и тяхното разплащане. Печат на всички необходими документи по покупки и складов отчет, както и възможност за работа с електронни документи за доставка.
    Модулът е разработен с лек и интуитивен интерфейс, което дава възможност за лека работа с него, а също така за бързата обработка на необходимите документи по доставки.
    Този модул е работи успешно във всякакви търговски организации. Съобразен е с изискванията на работа във фирми различни отрасли: промишленост, хранително-вкусова, търговия, трнспорт, услуги и др. Основните му характеристики са:

  Доставки на материални и нематериални запаси, услуги и др., както и следене на плащанията
  Отчет на материлните запаси с възможност за използване на партиди на доставки.
  Подръжка на множество обекти за доставки и обобщаване на информацията от различните обекти и звена
  Отчет на задължения и плащанията, както и следене на срокове за плащане
  Разнообразни подробни и обобщени справки за извършените доставки и обороти
  Възможност за доработки на продукта съобразно конкретната организация
  Подържане и използване на свързани документи
  Развита система за контол и достъп до информацията
  Връзка с всички останали модули от пакета
  Възможност за настройка на потребителския интерфейс

 
   
За нас | Продукти | Новини | За контакти | Ценова листа | Безплатно
Copyright © ЕДК Софт ООД 2015. Всички права запазени. Design by TemplatesBox.com