Доставки | Производство | Продажби | Анализ и планиране | Финанси  
 

 

    Модулът "Пари-Експерт" - Продажби е предназначен за извършване на всички операции по продажби. Той дава възможност за произволна настройка на структурата от обекти. Изготвяне на документи по заявки, продажби, плащания. Печат на всички необходими търговски документи съобразени с различните изисквания на клиенти, системи по качеството или различни институции за контрол на продуктите. Версия "Пари-Експерт 3.0 CS - Продажби" е регистрирана като СУПТО в регистъра на НАП под номер 147.
    Особено внимание е обърнато на бързата и лека работа, което снижава изискванията за подготовка на персонала, а също така спомага за бързото издаване на необходимите търговски документи.
    Този модул е разработен както за производствени така и за търговски фирми от различен характер. Основните му характеристики са:

  Обработка на клиентски заявки с възможност за използване на електронни документи и системи за електронна търговия
  Клиентска на строика за формиране на продажна цена, гъвкава ценова политика
  Подръжка на множество търговски обекти и обобщаване на информацията от различните обекти и звена
  Отчет на вземанията, плащания и подръжка на касови обекти
  Издаване на всички документи по продажби.
  Работа с почти всички търговски вериги и възможност за електронни документи съгласно EDI стандарт.
  Възможност за настройка на продукта съобразно конкретната организация и изискванията на клиента
  Подържане и използване на свързани документи
  Развита система за контол и достъп до информацията
  Връзка с всички останалите модули от системата
  Възможност за настройка на потребителския интерфейс

 
   
За нас | Продукти | Новини | За контакти | Ценова листа | Безплатно
Copyright © ЕДК Софт ООД 2015. Всички права запазени. Design by TemplatesBox.com