Счетоводство | Публикувани счетоводни отчети

 
 

  

 

    Съгласно изискванията на чл.40 ал.1 от Закона за счетоводството, предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30.06. на следващата година във вида, в който те са оповестени пред НАП и НОИ, включително и доклада на одитора и приложенията съгласно Счетоводен стандарт 1. Когато публикуването се извършва само в Интернет, до тях трябва да бъде осигурен безплатен достъп за период не по-малък от 3 години след публикуването.


 
   
За нас | Продукти | Новини | За контакти | Ценова листа | Безплатно
Copyright © ЕДК Софт ООД 2015. Всички права запазени. Design by TemplatesBox.com