Счетоводство | Експертни становища

 
 

 /ППЗДДС/ Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност; в сила от 21.12.2013 г
Правна регламентациян на ВОП по чл.13 ал.1,ал.3, ал.6 от ЗДДС
/ППЗДДС/ Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност; в сила от 15.04.2008
Три акцента в прилагането на ЗКПО за 2008г.
Акцизите
Анулиране на фактура с начислено ДДС
Новите моменти при данъчни амортизируеми активи за 2008г.
Данъчна тарифа по ЗДДФЛ
Глоби и санкции за неподаване декларации за СЗО
Осигурителни вноски 2008г.
Размер на осигурителните вноски 2008г.
Четири примера за изчисляване осигурителни вноски 2008г.
Патентния данък се определя от общините
Счетоводно отчитане на финансиранията от европейски фондове
Социалното осигуряване когато работим в страна от ЕС
Ставки по ДДС в страните от ЕС
Закон за корпоративното подоходно облагане 2008г.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ДВ.36 04.04.2008г.
Оферта за публикуване годишен счетоводен отчет 2008г.
Прилагане на чл.66 от ЗДДФЛ - становище
   
За нас | Продукти | Новини | За контакти | Ценова листа | Безплатно
Copyright © ЕДК Софт ООД 2015. Всички права запазени. Design by TemplatesBox.com