Доставки | Производство | Продажби | Анализ и планиране | Финанси  
 

 

    "Пари-Експерт" - Производство е разработен за отчет на производствени процеси както за стандартно производство, така и за поръчково. За стандартни изделия или услуги има възможност за създаване на нормативни калкулации на материали, труд. Нормативите се обвързват пряко с изделието или услугата и на тяхна база и реални доставни цени може да се отчитат преките разходи при различните дейности чрез автоматизирани операции. При поръчкови производства всички материали и труд се набират по определената поръчка за изчисляване на неината себестойност. Продуктът цели да улесни и ускори обемната работа по отчитане на преките разходи в производствени предприятия. Той разполага с автоматизирана система за предоставяне на текуща помощна информация по време на работа и възможност за следене и корекция на вече въведената информация.
    С този продукт има възможност да се изчислява нормативната и фактическата себестойност на продукцията и услугите по метода Standart Costing. Изходната информация е предвидено да се използва както за счетоводни, така и за управленски нужди.
    Този модул има възможност за гъвкава настройка и конфигурация към различни видове дейности. Основните му характеристики са:

  Работа с произволна структура на производствените обекти и на компонентите, съставящи вида продукция
  Възможност за създаване на нива на производството във вид на полуфабрикати
  Възможност за следене на входящи и изходящи партиди на материалите, полуфабрикатите и готовата продукция
  Еднократно въвеждане на нормативната информация във вид на производствени нормативи
  Възможност за контрол и корекция на вече въведена информация
  Отчитане на незавършено производство
  Автоматизирано изписване на материали по нормативи по предварително избран метод на оценка
  Работа в годишен отчетен период без задължително месечно приключване
  Подробни и обобщени справки за движението на материалните запаси по обекти до най-ниско аналитично ниво
  Изчисляване на нормативна и фактическа себестойност на продукцията по доставни цени на вложените материали
  Възможност за формиране на продажна цена на изделие чрез начисления на всички допълнителни разходи и процент печалба към нормативната себестойност
  Възможност за предварително изследване и планиране на производствените разходи по изделия

 
   
За нас | Продукти | Новини | За контакти | Ценова листа | Безплатно
Copyright © ЕДК Софт ООД 2015. Всички права запазени. Design by TemplatesBox.com