Доставки | Производство | Продажби | Анализ и планиране | Финанси  
 

 

    Модулът "Пари-Експерт" - Анализ и планиране е част от Пари-Експерт ERP като в този модул се постига консолидирано използване на информацията от всички останали модули и зиползването и за различни управленски отчети и анализи с цел подпомагане на различни управленски решения и планиране на дейността.
    Основни характеристики на модула са:

  Използване на информацията от всички модули от най-ниско ниво с различни нива на обобщаване
  Следене на планови и фактически показатели за дейността на фирмата
  Изготвяне на статистически отчети и справки за различни показатели от дейността във натурални и финансови измерители
  Следене на особено важни за организацията производствени или търговски индикатори
  Изготвяне и сравнителни отчети за произволни периоди за производствени и търговски показатели
  Възможност за създаване на потребителски отчети по индивидуални изисквания
  Възможност за експорти към различни формати на данни
  Връзка с всички останалите модули от пакета

 
   
За нас | Продукти | Новини | За контакти | Ценова листа | Безплатно
Copyright © ЕДК Софт ООД 2015. Всички права запазени. Design by TemplatesBox.com